WS1 – Frågeställningen

Observera att Workshop 1 är indelad i två separata tillfällen. Vid bägge tillfällen är det frågeställningen som är i fokus och de utgör på det sättet en enhet. 

Workshop 1 – En vetenskaplig frågeställning

Alla har nu skickat in sina frågeställningar och så här i början av kursen är nu tanken att ni ska arbeta vidare med dem. Till er hjälp har Daniel Toll spelat in en kort föreläsning om vad som kan vara bra att tänka på när det kommer till frågeställningen.

Förarbete – Workshop 1 – Del 1

Vid denna workshop ska du presentera din frågeställning för din grupp. Du ska berätta om bakgrunden till din frågeställning och varför denna är intressant. När du förbereder frågeställningen inför workshopen kan det vara bra att tänka på följande:

  • Har frågeställningen en tydlig mottagargrupp?
  • Är frågeställningen tillräckligt konkret?
  • Är frågeställningen testbar?
  • Är frågan redan fullständigt besvarad?
Räkna med att berätta i 5-10 minuter om din frågeställning. Du kommer inte att ha tillgång till projektor/skärmdelning etc. utan detta genomförs i form av ett rundabordetsamtal.

Förarbete – Workshop 1 – Del 2

Inför  denna workshop så ska du arbeta med gruppens frågeställningar. Vad är bra och mindre bra med dessa? Hur kan vi göra dem bättre?

Givet frågeställningarna nedan så funderar du på dessa utifrån Daniels video:

  • Har frågeställningen en tydlig mottagargrupp?
  • Är frågeställningen tillräckligt konkret?
  • Är frågeställningen testbar?
  • Är frågan redan fullständigt besvarad?
Ge förslag på två bättre frågeställning utifrån din analys av punkterna ovan.
Har du hittat följdfrågor som skulle kunna vara intressanta eller kanske en helt ny frågeställning som du tycker skulle vara intressant att få svar på istället? Skriv ner dessa!
Du ska vidare fundera över om frågeställningen är datavetenskaplig. Passar frågan in i ämnet datavetenskap eller ligger frågan kanske snarare under något annat ämne som samhällsvetenskap? Om så, kom med förslag på hur man kan styra frågeställningen mot en datavetenskaplig grund.
Anteckna dina tankar och funderingar. Du kommer att behöva dessa vid workshopen!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU