Vetenskapligt skrivande

Uppsatsens upplägg

Börja med att titta på UB:s filmer om akademiskt skrivande: https://play.lnu.se/category/Universitetsbiblioteket%3ESkriva+%26+referera/166561

Vi kommer att använda Overleaf när vi skriver uppsatsen. Du behöver därför börja med att genomföra följande steg:

  1. Skapa ett konto på Overleaf. (Vi klarar oss på ett gratiskonto i kursen)
  2. Ladda ner den Svenska eller Engelska LaTeX-mallen.
  3. I Overleaf, välj “New Project” -> “Upload Project” för att få in mallen.
  4. Döp om mallprojektet till något som passar ditt arbete
  5. Börja skriv!

Referenssystem

Det referenssystem som ska användas i examensarbetet kallas IEEE.

Om du använder referenshanteringssystemet Mendeley tillsammans med Overleaf så kommer du att få ett mycket trevligt arbetsflöde för att få dina referenser i uppsatsen.

För att koppla ditt Mendeley-bibliotek till Overleaf så gör du:
  1. Ta bort filen “bibliography.bib” i uppsatsen
  2. Välj “New File” -> “From Mendeley” och koppla ihop tjänsterna.
  3. Välj filnamnet “bibliography.bib” för den nya bib-filen.

Studieverkstaden

Studieverkstaden hjälper dig att strukturera din akademiska text. Sök gärna hjälp med din uppsats här. Studieverkstadens webbplats är också en utmärkt resurs för att hitta information kring t.ex. referenslitteratur.

Läs mer:

Studieverkstaden vid UB

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU