Vetenskapligt skrivande

Uppsatsens upplägg

Börja med att titta på UB:s filmer om akademiskt skrivande: https://play.lnu.se/category/Universitetsbiblioteket%3ESkriva+%26+referera/166561

Vi kommer att använda Google Docs för skrivande av uppsatsen för att ha ett smidigt sätt att dela arbeten för peer review och handledning.

  1. Skapa ett nytt Google Docs-dokument i din Google Drive som du kommer använda för din uppsats
  2. Ange delningsinställningarna för dokumentet för att ge kursansvarig tillgång Can comment till martin.ostlund@lnu.se. Du kommer också att ge andra samma tillgång för peer review-ändamål.

Referenssystem

Nedanstående informationsfilm från universitetsbiblioteket ger en bra introduktion till hur och varför man refererar.

Det referenssystem som ska användas i examensarbetet kallas IEEE.

För att hantera dina referenser rekommenderas referenshanteringssystemet Mendeley eller Zotero. Zotero har en smidig funktion för att lägga till referenser direkt i Google Docs-dokument.

Studieverkstaden

Studieverkstaden erbjuder utmärkt hjälp kring skrivande av akademiska texter – och särskilt då för uppsatsskrivande studenter. De finns gott om information om litteratursökning, hantering av referenser och andra aspekter av akademiskt skrivande på deras webbplats och de erbjuder också individuell hjälp. Det är en stark rekommendation att ni utnyttjar de resurser som universitetsbiblioteket erbjuder.

Studieverkstaden vid UB

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU