Opponering 1 – “Inledning”

I kursen kommer vi att tillämpa löpande opponering i form av “peer-review”. Detta betyder att ni istället för att opponera på ett arbete när det är nästan slutfört, istället kommer att kommentera andras arbeten löpande. För att få lite struktur på detta kommer vi att dela upp detta i tre steg. “Inledning”, “Metod”, “Resultat” där ni har deadlines kopplade till varje opponering. Se “Genomförande” för exakta tidsangivelser för när er text senast ska vara klar för opponeringen samt när opponeringen senast ska vara slutförd.

Instruktioner för delning av dokument

I kursen kommer vi att skriva vår uppsats i ett Overleaf-dokument. Det första du behöver göra är att:

  1. Se till att följa instruktionerna under “Vetenskapligt skrivande” för att skapa ditt dokument
  2. Distribuera en publik länk till dina gruppmedlemmar så att samtliga kan kommentera på ditt arbete. “Share” -> “Turn on link sharing”. Lägg gärna länken i kolumn I i Google Dokumentet vi använt för att distribuera frågeställningarna.

Instruktioner för opponeringen

En opposition skall präglas av en konstruktiv grundattityd som bl.a. visar sig i en saklig och inte personlig inriktad granskning, respekt för varandra och en lärande inställning. Det är också viktigt med konstruktivt tänkande och agerande. Det innebär bl.a. att ifrågasätta gjorda val och dragna slutsatser (kritiskt tänkande), att finna nya infallsvinklar på det behandlade problemet (kreativt tänkande) samt att se styrkan och möjligheterna i det framlagda arbetet (positivt tänkande). Konstruktivt tänkande kan således sägas bestå av de tre delarna kritiskt, kreativt och positivt tänkande.

Fundera särskilt på nedanstående men låt inte punkterna begränsa dig.

  • Är språkbruket bra?
  • Finns det en röd tråd genom inledning/bakgrund/syfte/frågeställning?
  • Finns det påståenden som inte har referenser?
  • Förstår läsaren bakgrunden till frågeställningen eller tycker du att det saknas viktiga delar?
Du opponerar genom att kommentera i de till dig utdelade Overleaf-dokumenten.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU