Att göra vecka 16 och 17

Förtydligande om vad som ska göras när i närtid:

Ni bör nu vara i full gång med skrivandet med fokus på introduktion och bakgrund. Detta arbete bör vara någorlunda färdigställt till den 24/4. Detta är deadline för att ha följt instruktionerna inför opponering 1. Du ska alltså vid detta tillfälle ha delat din länk med de andra i din grupp.

Nästa vecka påbörjar vi också nästa del i uppsatsen, nämligen metoden. Workshop enligt schemat. Vad ni ska förbereda hittar ni under Workshop 2.