Kursen Brukarorienterad design (HT17) vid Linnéuniversitetet

Kursen brukarorienterad design är den första kursen för studenter som läser andra året vid utbildningsprogrammet interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Målet med kursen är att ge studenterna fördjupad förståelse för begrepp och koncept inom interaktionsdesign samt praktiskt tillämpa dessa i samband med en projektuppgift. I kursen ingår genomgång och diskussioner kring begrepp såsom brukarorientering, usability/UX, HCI och paradigms samt participatory design.

De senaste inläggen

Handledning

Ni kan nu gå in och registrera er för veckans handledning.

Morgan

ADDI Prototyper

Nu finns bilder på några av ADDIs prototyper utlagda till vänster.

Morgan

Föreläsning Prototyping

Nu finns inspelningen från denna tillgänglig till vänster och kompletteras med en renderad filmfil under eftermiddagen.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU