Stegtest

Stegtest är öppna bestämda datum och tider. Kan du teorin bör du klara första och andra testet på ca. 20 minuter, men ta den tid du behöver för att besvara (och eventuellt kommentera) frågorna.

  • Stegtest 1, 2015-02-05 12:00 — 2015-02-09 12:00.
  • Stegtest 2, 2015-02-26 12:00 — 2015-03-02 12:00.

Stegtesterna är mer ett lärande moment än ett kontrollerande. Ta dig tid vid eventuella fel, ta reda på svaret och skriv en bra poänggivande kommentar.

Du får använda vilka hjälpmedel du vill, med undantag av kommunikation av något slag med andra fysiska personer.

Testerna omfattar 10 frågor, där varje korrekt besvarad fråga ger 2 poäng. Det krävs 50% rätt för att få betyget godkänd (G). Skulle du mot all förmodan bli underkänd (U), kommer du att erbjudas omstegtest.

Gör så här

  1. Gå till http://voyager.lnu.se:10080/.
  2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Ange LNU innan ditt användarnamn.
  3. Om det visas en nedrullningsbar listruta, välj testet du ska göra t.ex. ’1DV406 – Stegtest 1.1′.
  4. Skriv in ditt personnummer.
  5. Skriv in ditt namn.
  6. Skriv in din e-postadress.
  7. Välj Registrera.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU