Min laborationsgrupp

Här anmäler du dig till en laborationsgrupp. Finns det inga platser kvar kommer grupperna att utökas vid behov.

OBS!

För att kunna registrera dig måste du vara autentiserad som deltagare.

Laborationsgrupper
  • Grupp A (campus) 1 platser kvar av 16
  • Grupp B (campus) 0 platser kvar av 16
  • Grupp C (campus) 1 platser kvar av 16
  • Grupp D (distans) 4 platser kvar av 20
  • Grupp E (distans) 1 platser kvar av 20

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU