Genomförande

Kursen omfattar 9 veckors studier på något mer än halvfart, och är uppdelad i tre steg.

Steg 1 och Steg 2

Första och andra steget utgörs av föreläsningar, stegtest samt eget arbete med laborationsuppgifter och omfattar sex veckor (tre veckor per steg). Det första steget har fyra laborationsuppgifter. Det andra steget har två något större laborationsuppgifter. Samtliga stegtest och laborationsuppgifter är obligatoriska.

Laborationsuppgifterna hjälper dig att bilda den grundläggande kunskap du behöver för att kunna genomföra det individuella arbetet.

Redovisning av laborationsuppgifter

En laborationsuppgift redovisar du snart du är klar med den. Varför inte redovisa laborationsuppgifterna ”i klump”? Du får snabbare återkoppling från kursledningen genom att redovisa en uppgift så snart du är klar med den. Tillsammans med kursledningen upptäcker du eventuella fel och undviker att upprepa dem i kommande laborationsuppgifter. Samtliga laborationsuppgifter ska versionshanteras via Git och hanteras på GitHub. Läser du på campus så redovisar du vid schemalagda laborationstillfällen. Läser du på distans redovisar du muntligen vid schemalagda handledningstillfällen.

Steg 3

Det tredje stegets tre veckor ägnas uteslutande åt det individuella arbetet. Sista veckan är det enskild muntlig redovisning av det individuella arbetet.

Det individuella arbetet handlar om att skapa en webbapplikation som ska presentera data som hämtas från en databas.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU