Föreläsningar

Föreläsning 1


En introduktion till kursen ges under denna föreläsning. Dessutom introduceras ASP.NET Web Forms kort och tar upp delar av det som står i kapitel 1 i den rekommenderade kurslitteraturen. I kurslitteraturen kan du läsa kapitel 1 och 2. Kapitel 1 introducerar ASP.NET Web Forms och sätter in det i ett sammanhang. Kapitel 2 går igenom utvecklingsverktyget Visual Studio – ett kapitel som lär dig att få ut mer av Visual Studio.


Föreläsning 2


Föreläsningen tar i stora drag upp det som återfinns i kapitel 3 i kurslitteraturen.


Föreläsning 3


Föreläsningen tar i stora drag upp det som återfinns i kapitel 4 i kurslitteraturen.


Föreläsning 4


Hantering av valideringskontroller i praktiken samt validering i affärslogiklagret.


Föreläsning 5


Det föreläsningen behandlar hittar du i slutet av kapitel 5 och stora delar av kapitel 6.


Föreläsning 6


Föreläsningen demonstrerar ytligt hur data kan hämtas från en databastabell och presenteras med hjälp av en enkel ASP.NET-applikation.

(OBS! Glöm inte att ansluta till VPN200 om du ska testköra exemplet från föreläsningen.)


Föreläsning 7


Föreläsningen demonstrerar kort hur data kan hämtas från filsystemet och presenteras med hjälp av en enkel ASP.NET-applikation.


Föreläsning 8


Det föreläsningen tar upp hittar du i stora drag i kapitel 9 och 10 i kurslitteraturen.


Föreläsning 9


Det föreläsningen tar upp hittar du till viss del i kapitel 7 i kurslitteraturen.


Föreläsning 10


Föreläsningen diskuterar runt att dela upp en applikation i flera lager samt hur man anropar lagrade procedurer som har parametrar.


Föreläsning 11


Validering i affärslogiklagret.


Föreläsning 12


“Paging”, “routing” och designmönstret PRG (Post-Redirect-Get).


Föreläsning 13


Genom av förutsättningarna beträffande det individuella arbetet. Exempel med Master Page.


Föreläsning 14


User Controls.


Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU