Omexaminationstillfälle AUGUSTI 2015

Är ditt individuella arbete inte godkänt så är nedstående information synnerligen viktig då kursen har gått för sista gången och detta är det sista omexaminationstillfället.

Deadline för publicering av kod och applikation är 2015-08-26 12:00.

  • Campus/distans: torsdagen den 27 augusti 8:20-12:00, Ny111K/Skype: ettdv406.

VIKTIGT! Att kontrollera inför deadline!

De ovillkorliga förutsättningarna för att genomföra den muntliga examinationen den 27 augusti är att:

  1. Webbapplikation och källkod måste ha publicerats innan deadline 2015-08-26 12:00. Exakt 12:00.01 stängs möjligheten att publicera för detta examinationstillfälle.
  2. Din webbapplikation ska kunna köras genom att gå till din applikationsrot på publiceringsservern 172.16.214.1. Du måste med andra ord kunna klicka på ditt användarnamn, under Webbhotellet FALKEN på sidan Individuellt arbete, för att köra din applikation utan att en felsida visas.
  3. Den publicerade webbapplikationens källkod ska vara tillgänglig för kursledningen på GitHub. Det ska vara möjligt att hämta en zip-fil med den fullständiga lösningen, förutom package-filer, så att det går att öppna applikationens “solution” i Visual Studio.
  4. Skulle du mot förmodan ha implementerat autentisering av något slag i din applikation måste användarnamn och lösenord ha gjorts tillgängliga för kursledningen.

Anti-pattern

Om du har bokat en tid för muntlig redovisning och inte uppfyller kraven ovan avboka då tiden snarast.