Kurs i att skapa webbapplikationer med ASP.NET Web Forms

Kursen ASP.NET Web Forms är en programkurs för studenter vid programmen “Utvecklare av digitala tjänster” och ”Webbprogrammerare” vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans. Kursen behandlar planering och skapade av webbapplikationer med ASP.NET Web Forms. Webbapplikationernas persistenta data lagras i databaser och hanteras med traditionell ADO.NET.

På denna webbplats hittar du all information kring kursen. Är du kursdeltagare bör du logga in för att få tillgång till gruppindelningar, forum, etc. när dessa tjänster finns att tillgå i samband med kursstart.

Är du här som besökare kan du följa med i kursen genom att följa materialet på denna webbplats. Föreläsningar publiceras i takt med att de genomförs på campus i Kalmar.

De senaste inläggen

Omexaminationstillfälle AUGUSTI 2015

Är ditt individuella arbete inte godkänt så är nedstående information synnerligen viktig då kursen har gått för sista gången och detta är det sista omexaminationstillfället.

Deadline för publicering av kod och applikation är 2015-08-26 12:00.

 • Campus/distans: torsdagen den 27 augusti 8:20-12:00, Ny111K/Skype: ettdv406.

VIKTIGT! Att kontrollera inför deadline!

De ovillkorliga förutsättningarna för att genomföra den muntliga examinationen den 27 augusti är att:

 1. Webbapplikation och källkod måste ha publicerats innan deadline 2015-08-26 12:00. Exakt 12:00.01 stängs möjligheten att publicera för detta examinationstillfälle.
 2. Din webbapplikation ska kunna köras genom att gå till din applikationsrot på publiceringsservern 172.16.214.1. Du måste med andra ord kunna klicka på ditt användarnamn, under Webbhotellet FALKEN på sidan Individuellt arbete, för att köra din applikation utan att en felsida visas.
 3. Den publicerade webbapplikationens källkod ska vara tillgänglig för kursledningen på GitHub. Det ska vara möjligt att hämta en zip-fil med den fullständiga lösningen, förutom package-filer, så att det går att öppna applikationens “solution” i Visual Studio.
 4. Skulle du mot förmodan ha implementerat autentisering av något slag i din applikation måste användarnamn och lösenord ha gjorts tillgängliga för kursledningen.

Anti-pattern

Om du har bokat en tid för muntlig redovisning och inte uppfyller kraven ovan avboka då tiden snarast.

Restredovisning JUNI 2015

Är du inte godkänd på kursens samtliga laborationsuppgifter så är nedstående information synnerligen viktig då kursen har gått för sista gången. Nästa, och sista, möjlighet att redovisa är i augusti vecka 35.

Mejla kursledningen, 1dv406@lnu.se, för att boka tid under tisdag-onsdag vecka 25, eller boka tid vecka 24. Under vecka 24 kan tider avsett för muntlig examination av det individuella arbetet tas i anspråk om det finns lediga tider efter att “deadline” passerats.

Omexaminationstillfälle JUNI 2015

Är ditt individuella arbete inte godkänt så är nedstående information synnerligen viktig då kursen har gått för sista gången. Nästa och sista omexaminationstillfället är i augusti vecka 35.

Deadline för publicering av kod och applikation är 2015-06-10 12:00.

 • Distans: torsdagen den 11 juni 9:20-12:00, Skype: ettdv406.
 • Campus: fredagen den 12 juni 9:20-12:00, Ny111K.

VIKTIGT! Att kontrollera inför deadline!

De ovillkorliga förutsättningarna för att genomföra den muntliga examinationen den 11 eller 12 juni är att:

 1. Webbapplikation och källkod måste ha publicerats innan deadline 2015-06-10 12:00. Exakt 12:00.01 stängs möjligheten att publicera för detta examinationstillfälle.
 2. Din webbapplikation ska kunna köras genom att gå till din applikationsrot på publiceringsservern 172.16.214.1. Du måste med andra ord kunna klicka på ditt användarnamn, under Webbhotellet FALKEN på sidan Individuellt arbete, för att köra din applikation utan att en felsida visas.
 3. Den publicerade webbapplikationens källkod ska vara tillgänglig för kursledningen på GitHub. Det ska vara möjligt att hämta en zip-fil med den fullständiga lösningen, förutom package-filer, så att det går att öppna applikationens “solution” i Visual Studio.
 4. Skulle du mot förmodan ha implementerat autentisering av något slag i din applikation måste användarnamn och lösenord ha gjorts tillgängliga för kursledningen.

Anti-pattern

Om du har bokat en tid för muntlig redovisning och inte uppfyller kraven ovan avboka då tiden snarast.

Restredovisning

Är du inte godkänd på kursens samtliga laborationsuppgifter så är nedstående information synnerligen viktig då kursen har gått för sista gången. Nästa möjlighet att redovisa är i juni vecka 24, och ett absolut sista tillfälle i augusti vecka 35.

 • Campus: torsdagen den 9 april 9:15-12:00, Ny108K.
 • Distans: fredagen den 10 april 9:15-12:00, online.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU