Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV406

Kurs i att skapa webbapplikationer med ASP.NET Web Forms

Kursen ASP.NET Web Forms är en programkurs för studenter vid programmen “Utvecklare av digitala tjänster” och ”Webbprogrammerare” vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans. Kursen behandlar planering och skapade av webbapplikationer med ASP.NET Web Forms. Webbapplikationernas persistenta data lagras i databaser och hanteras med traditionell ADO.NET.

På denna webbplats hittar du all information kring kursen. Du måste logga in för att få tillgång till dokument, inspelade föreläsningar, etc, och du måste dessutom vara registrerad som kursdeltagare för att få tillgång till gruppindelningar, diskussionsgrupp och kursens webbhotell.

Är du en anonym besökare har du bara begränsad åtkomst till materialet på denna webbplats.

De senaste inläggen

Resttillfälle för redovisning av laborationsuppgifter

Är du inte godkänd på kursens samtliga laborationsuppgifter så är nedstående information viktig. Nästa möjlighet att redovisa är i samband med att kursen går nästa gång, d.v.s. VT2014.

Ett sista redovisningstillfälle för campusstudenter är 2013-04-19 9:15-12:00 i sal Ny108K. Distansstudenter måste senast 2013-04-18 12:00 ha skickat in lösningar av laborationsuppgifter till dfm.1dv406@lnu.se.

Resttillfälle för stegtest

Är du inte godkänd på alla stegtest? Det absolut sista tillfället, detta kurstillfälle, att genomföra omstegtest är mellan den 18 mars 2013 12:00 till och med den 22 april 2013 12:00.

Anmäl dig till omstegtest genom att skicka ett mejl till dfm.1dv406@lnu.se för att kursledningen ska kunna öppna omstegtest.

Resttillfälle för muntlig examination av individuellt arbete

För dig som inte genomfört den muntliga examinationen av det individuella arbetet finns det en möjlighet att göra det onsdagen den 17 april 2013 eller torsdagen den 18 april 2013. Nästa möjlighet till muntlig examination är i samband med att kursen går nästa gång, d.v.s. HT2014.

Examination ASP.NET WEb Forms + Databasteknik

Om du ska examinera i både ASP.NET Web Forms och Databasteknik så bokar du in en tid på onsdags förmiddag via kursens Databastekniks webbplats.

Examination ASP.NET WEb Forms

Ska du enbart examinera i ASP.NET Web Forms bokar du en tid torsdagen på denna webbplats via länken “Anmälan till examination” till vänster.

“Deadline”

Senaste tidpunkt för anmälan och för publicering av webbapplikation är 2012-04-16 kl 08:00. Om ingen webbapplikation publicerats kl 08:00 uppfylls inte förutsättningarna för att en muntliga examination ska kunna genomföras varför eventuell bokad tid tas bort.

Gör gärna kursvärderingen!

En möjlighet att genomföra kursvärdering finns på länken Kursvärdering för ASP.NET Web Forms (1DV406).;

Vi är mycket tacksamma för att du ställer upp och ger oss denna återkoppling, som är viktig för kursen! Vi vill gärna veta om kursen har motsvarat dina förväntningar, men framför allt om och hur vi kan förbättra den.

Tack på förhand!
Mats och Anne

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU