Kursen har gått för sista gången!

Omexaminationstillfällen

Fram till mitten av juni 2016 erbjuds kontinuerlig omexamination. Det innebär att då du vill restredovisa laborationsuppgifter och/eller det individuella arbetet kontaktar du kurs ansvarig Mats Loock, mats.loock@lnu.se, per mejl för att bestämma tid för muntlig examination.

Efter juni 2016 är det inte längre möjligt att restredovisa några examinerande uppgifter.