Kurs i att skapa webbapplikationer enligt designmönstret MVC

Kursen ASP.NET MVC är en kurs som inom ramen för programmet ”Webbprogrammerare” vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans. Kursen behandlar planering och skapade av webbapplikationer med ASP.NET MVC 5. Webbapplikationernas persistenta data lagras i databaser och hanteras med främst Entity Framework.

På denna webbplats hittar du all information kring kursen. Är du kursdeltagare bör du logga in för att få tillgång till gruppindelningar, forum, etc., när dessa tjänster finns att tillgå i samband med kursstart.

Är du här som besökare kan du följa med i kursen genom att följa materialet på denna webbplats. Föreläsningar publiceras i takt med att de genomförs på campus i Kalmar.

De senaste inläggen

Kursen har gått för sista gången!

Omexaminationstillfällen

Fram till mitten av juni 2016 erbjuds kontinuerlig omexamination. Det innebär att då du vill restredovisa laborationsuppgifter och/eller det individuella arbetet kontaktar du kurs ansvarig Mats Loock, mats.loock@lnu.se, per mejl för att bestämma tid för muntlig examination.

Efter juni 2016 är det inte längre möjligt att restredovisa några examinerande uppgifter.

Anmälan till muntlig examination

Ska du muntligen examinera det individuella arbetet bokar du en tid torsdagen den 14 januari via länken “Anmälan till examination” till vänster. Tar torsdagens tider slut kommer tider till fredagen den 15 januari att släppas.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU