Projektintroduktion

Nu finns inspelningen från denna utlagd under “Projektintroduktion” till vänster och kommer kompletteras med en renderas version under dagen.

Kommer även se över dokumenten då vi hittade någon miss vid informationspasset idag.

Morgan