Ämnesintroduktion till interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet

Kursen Ämnesintroduktion till interaktionsdesign är den första kursen som ingår i utbildningsprogrammet interaktionsdesigner. Målet med kursen är att ge programstudenterna en grundläggande kunskap och förståelse kring vad interaktionsdesign och användarcentrerad design är. Detta innebär både historisk bakgrund, praktiska och teoretiska ämnen och områden som ingår samt möjliga arbetsområden. Under kursens gång går vi även igenom vilka verktyg och kunskap en interaktionsdesigner behöver. Fokus i kursen ligger på interaktionsdesignerns teoretiska samt professionella roll både inom arbetslivet men även inom akademin. Kursen består av sex delkurser:

- Delkurs 1: Ämnesintroduktion till ämnesområdet informatik samt utbildningsprogrammet interaktionsdesigner

- Delkurs 2: Vetenskapsteori. En introduktion till tvärvetenskaplig forskning och potentiella forskningsområden inom IT och design

- Delkurs 3: Forskning inom interaktionsdesign. En kort överblick över potentiella forskningsområden

- Delkurs 4: Interaktionsdesign som profession. Denna delkurs ger en överblick över vilka olika områden och arbetsuppgifter som en interaktionsdesigner kan jobba med

- Delkurs 5: Användarcentrerad design: En introduktion till vad användarcentrerad design är och hur man jobbar mot detta

- Delkurs 6: Individuellt arbete. Ett avslutande mindre arbete där förgående delkurser vävs ihop

De senaste inläggen

Resultat individuellt arbete

Jag har nu gått igenom samtliga inlämnade rapporter. Under början av denna vecka kommer jag att göra en snabb kontroll av dessa och därefter skicka ju individuella matriser där ni kan se just ert resultat på respektive del. För att förenkla tolkandet av respektive siffra så kan ni titta på dokumenten som ligger under ”Examination” på kurshemsidan.

Skulle det vara så att ni har några frågor kring någon specifik bedömning så hör ni förstås av er till mig.

Morgan

Angående veckans presentationer

De flesta av er har nu bokat in tid för redovisning på torsdag eller fredag denna vecka. Här kommer lite kompletterande information inför dessa.

Jag kommer att examinera de av er som bokat in er för presentation på torsdagen. Susanne kommer att examinera vid den muntliga presentationen på fredagen. Jag kommer att ensam examinera era inlämnade rapporter.

Inför presentationen bör ni tänka på följande:

  • För campusstudenter: Ni bör skicka ert presentationsmaterial och göra detta tillgängligt i god tid innan er presentation. Alternativt att ni tar med er egna dator och kör er presentation på denna. Vilket som går bra så länge vi kan ta del av er presentation. Ni som bokat in er på torsdagen skickar till mig, ni som bokat in er på fredagen till Susanne. Era presentationer genomförs antingen på Morgans kontor (torsdag) eller hos Susanne (fredag) som sitter i kontoret till höger om mitt.
  • För distansstudenter: Ni behöver inte nödvändigtvis skicka in er presentation till oss innan. Vi kommer använda oss av skärmdelning via Skype vilket innebär att vi ser samma som ni ser. De som redovisar på torsdagen kommer att bli uppringda av mig, de på fredagen av Susanne.

Ser fram emot många spännande presentationer!

Morgan

Ytterligare tider för redovisning

Nu finns ytterligare tider utlagda på fredag eftermiddag för presentation av era individuella arbeten då nuvarande platser är fyllda så när som på en tid på torsdag morgon.

Morgan

Bokning av projektredovisning

Nu kan ni boka tid för nästa veckas projektpresentationer. Ytterligare tider kommer öppnas upp vid behov efter att/om nuvarande blir fyllda.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU