Ämnesintroduktion till interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet

Kursen Ämnesintroduktion till interaktionsdesign är den första kursen som ingår i utbildningsprogrammet interaktionsdesigner. Målet med kursen är att ge programstudenterna en grundläggande kunskap och förståelse kring vad interaktionsdesign och användarcentrerad design är. Detta innebär både historisk bakgrund, praktiska och teoretiska ämnen och områden som ingår samt möjliga arbetsområden. Under kursens gång går vi även igenom vilka verktyg och kunskap en interaktionsdesigner behöver. Fokus i kursen ligger på interaktionsdesignerns teoretiska samt professionella roll både inom arbetslivet men även inom akademin. Kursen består av sex delkurser:

- Delkurs 1: Ämnesintroduktion till ämnesområdet informatik samt utbildningsprogrammet interaktionsdesigner

- Delkurs 2: Vetenskapsteori. En introduktion till tvärvetenskaplig forskning och potentiella forskningsområden inom IT och design

- Delkurs 3: Forskning inom interaktionsdesign. En kort överblick över potentiella forskningsområden

- Delkurs 4: Interaktionsdesign som profession. Denna delkurs ger en överblick över vilka olika områden och arbetsuppgifter som en interaktionsdesigner kan jobba med

- Delkurs 5: Användarcentrerad design: En introduktion till vad användarcentrerad design är och hur man jobbar mot detta

- Delkurs 6: Individuellt arbete. Ett avslutande mindre arbete där förgående delkurser vävs ihop

De senaste inläggen

Projektintroduktion

Nu finns inspelningen från denna utlagd under “Projektintroduktion” till vänster och kommer kompletteras med en renderas version under dagen.

Kommer även se över dokumenten då vi hittade någon miss vid informationspasset idag.

Morgan

Seminarietider torsdag och fredag v 39

Hej,

här kommer en vänlig påminnelse att anmäla er till seminarietider torsdag (28/9 campus) och fredag (29/9 distans). Anmälan till seminarietid görs i “Bokning seminarium”.

Vänliga hälsningar,

Lina

Vetenskaplig artikel till seminarium (v 39).

Hej,

till seminarium (v 39) läser ni vetenskapliga artikeln:

Hofflander M, Nilsson L, Eriksén S, & Borg C. (2012). Discharge planning: Narrated by nursing staff in primary healthcare and their concerns about using video conferencing in the planning session – An interview study. Journal of

Nursing Education and Practice, 3(1): 88-98.

Det var den artikeln jag berättade om i min föreläsning idag (se föreläsningsmaterial). Se uppgift hur du förbereder dig inför seminarium. Vi sammanfattar artikeln tillsammans i inledningen till varje seminarium.

Artikeln hittar du genom att du söker efter den i till exempel One Search på Universitetsbiblioteket.

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig via epost (lina.nilsson@lnu.se) eller telefon (0480-49 77 17).

Vänliga hälsningar,

Lina

Vetenskapsteori II – Föreläsning

Denna finns nu tillgänglig till vänster och kommer kompletteras med en renderad version under dagen.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU