Om kursen

Nedan finner du en kort beskrivning av kursens innehåll samt genomförande av denna. Detta kommer vi även att gå igenom under kursintroduktionen och inspelningen från denna kommer finnas tillgänglig på följande sida: http://coursepress.lnu.se/kurs/amnesintroduktion-till-interaktionsdesign/kursintroduktion/

Kursen är den första kursen som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner och omfattar 15 hp. Denna löper under tio veckors start från och med kursintroduktionen tisdagen den 2:a september klockan 13.15-14.00. Under de första sex veckor kommer vi att varje vecka ha en till två föreläsningar. Föreläsningarna strömmas live och finns därefter tillgängliga på kurshemsidan så att ni kan titta på dessa i efterhand. I anslutning till varje veckas föreläsningar får ni även en rad läsanvisningar med tillhörande uppgifter som ni skall lösa. Dessa redovisas sedan generellt i slutet av varje vecka i form av seminarier, laboration eller inlämningsuppgifter. Instruktioner för varje veckas uppgift finns under respektive länk till vänster.

De sex första veckornas föreläsningar kommer att beröra vad interaktionsdesign är, både som profession och som akademiskt ämne. Vi kommer att titta närmare på vad som krävs av en interaktionsdesigner och vilka möjliga yrkesroller en sådan kan ha. Dessutom går vi igenom grunderna till tvärvetenskaplig forskning och kopplar detta till potentiella forskningsområden inom interaktionsdesign. Slutligen så gör vi även ett djupdyk inom användarcentrerad design för att ni skall få en klar överblick över vad detta är och hur man kan arbets och designa med användarens bästa i fokus.

Kursen avslutas med ett fyra veckors långt individuellt arbete där ni får en större uppgift som ni skall lösa. Varje vecka kommer ni under denna tid att ha handledning med oss som håller kursen. Målet med den individuella uppgiften är dels att väva ihop de tidigare delar som vi gått igenom, men även för att vi som håller kursen skall kunna testa av era kunskaper.

För att förtydliga extra kring deadlines har ni nedanstående översiktsbild till hjälp.

Vi ser fram emot tio veckors spännande arbete tillsammans med er!

/Morgan och Jeanette

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU