Ämnesintroduktion – Föreläsning

Här finner du inspelningarna från kursmomentet Ämnesnintroduktion. Dessa strömmas även live. Du når vårt virtuella klassrum via länken “Strömmade föreläsningar” till vänster.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU