Ämnesintroduktion till interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet

Kursen Ämnesintroduktion till interaktionsdesign är den första kursen som ingår i utbildningsprogrammet interaktionsdesigner. Målet med kursen är att ge programstudenterna en grundläggande kunskap och förståelse kring vad interaktionsdesign och användarcentrerad design är. Detta innebär både historisk bakgrund, praktiska och teoretiska ämnen och områden som ingår samt möjliga arbetsområden. Under kursens gång går vi även igenom vilka verktyg och kunskap en interaktionsdesigner behöver. Fokus i kursen ligger på interaktionsdesignerns teoretiska samt professionella roll både inom arbetslivet men även inom akademin. Kursen består av sex delkurser:

- Delkurs 1: Ämnesintroduktion till ämnesområdet informatik samt utbildningsprogrammet interaktionsdesigner

- Delkurs 2: Vetenskapsteori. En introduktion till tvärvetenskaplig forskning och potentiella forskningsområden inom IT och design

- Delkurs 3: Forskning inom interaktionsdesign. En kort överblick över potentiella forskningsområden

- Delkurs 4: Interaktionsdesign som profession. Denna delkurs ger en överblick över vilka olika områden och arbetsuppgifter som en interaktionsdesigner kan jobba med

- Delkurs 5: Användarcentrerad design: En introduktion till vad användarcentrerad design är och hur man jobbar mot detta

- Delkurs 6: Individuellt arbete. Ett avslutande mindre arbete där förgående delkurser vävs ihop

De senaste inläggen

Kompletterad information

Det finns nu lite kompletterat information under “Genomförande” samt “Projektpresentation” till vänster. Denna information förtydligar främst följande:

  •  Ni bör förbereda en presentation i powerpoint eller motsvarande och skicka till mig innan er redovisning
  • Slutinlämning för hela rapporten är måndagen den 10:e november klockan 07:59

Morgan

Bokning av redovisning av individuellt arbete

Nu har jag publicerats bokningen inför slutredovisningen av era individuella arbete. Ni kan såldes redan nu gå in och boka tid för just er redovisning.

Morgan

Handledning

Nu är bokningsfunktionen nollställd så nu kan ni boka tid inför nästa veckas handledning. Notera även att jag kommer att vara på konferens från och med måndag eftermiddag till torsdag kväll nästa vecka. Detta gör att jag inte kommer att vara på plats på mitt kontor. Däremot kommer jag att svara på mail. Detta på dagtid i mån av tid, men framför allt på kvällstid.

Morgan

Länk till enkäten

Det kan vid flera tillfällen vara bra att även ha tillgång till enkäten. I vissa fall visas till exempel inte graderingen på skalorna i sammanställningen. Jag har lagt till en direktlänk till enkäten under “Dokumentation”.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU