RIA-utveckling med Javascript – Steg 1

RIA-utveckling med Javascript“RIA-utveckling med javascript” är namnet på en ny kurs som vi kör vid Linnéuniversitetet. Målet med kursen är att med fokus på processen, skapa en Javascriptdriven webbapplikation och inom ramen för kursen undersöka olika angreppssätt, verktyg och hjälpmedel för att på ett så effektivt sätt som möjligt komma framåt i arbetet. Mycket fokus i kursen ligger på arbetsmetoder och verktyg även om applikationen som sådan är ett givet mål.

Jag har själv inte skrivit några större rena Javascriptapplikationer och min tanke är att försöka följa kursen och dess steg i mån av tid. Även om jag är kursansvarig för kursen så är det David Waller som är den som tagit fram material och som sitter inne på stora kunskaper inom området. Mitt mål är jag personligen kan lyfta mina kunskaper inom området, någon som kommer att bära frukt i grundkurserna.

Kursen bygger på ett antal steg och till varje steg ska studenterna skriva relaterade blogginlägg som behandlar stegets innehåll. Jag hoppas att även jag kommer att kunna ta mig tid att skriva en bloggpost per steg. Steg 1 behandlar förarbete och resursinventering.

Min relation till Javascript

Jag har från och till sedan 2005 hållit kurser i Javascript, både serversidescriptande i gamla ASP, OS-skriptande i WHS men kanske främst kurser inom Javascript för webbläsarimplementationer. Jag har dock alltid känt att jag inte fått tillfälle att sätta tänderna djupt i språket för att förstår det från grunden. Tyvärr har undervisningen i många fall blivit lidande av den bitvis dåliga litteratur som funnits på området, och då främst litteratur från början av decenniet, och även min personliga kodstil har blivit delvis “förstörd” av litteraturen och dess i många fall rent felaktiga antaganden. Jag ser med tillförsikt fram emot att få en större förståelse för prototypbaserade språk och framför allt dess arvsmodell då man ibland känner sig bortsnurrad med en bakgrund från c och c++. Tid till källkritik har i många fall varit bristfällig och jag hoppas därför att inom ramen för denna kurs ha möjlighet att verkligen kunna gå på djupet och få en större förståelse för, det i många fall, missförstådda språket javascript.

Förutom att undervisa inom området har mina personliga äventyr och utforskningar av språket ofta begränsats till mindre implementationer och då ofta till funktionalitet som att till exempel validera formulärdata, minimering/maximering av element, asynkrona anrop till servern, bekräftelse rutor, modala popuper, lightboxar et cetera. Detta är ju ett vanligt användningsområde för javascript och också något de flesta webutvecklare är relativt bekväma med. Här jag haft fokus på att göra min applikationer så “unobtrusive” som möjligt, det vill säga separera innehåll (html) från presentation (css) och uppförande (javascript) samt skriva applikationer som fungerar oavsett webbläsare och som även fungerar utan att javascript är aktiverat.

Att skapa rena, större javascriptapplikationer är något som jag länge varit intresserad av, men aldrig tagit mig tid att göra och det ser jag som en intressant utmaning de kommande tio veckorna.

I bokhyllan

Javascript böcker till kursen RIA-utveckling med javascript
Inför kursen har jag beställt ett antal böcker som förhoppningsvis kommer att ta mig dit jag vill. Nytt i bokhyllan är:

 • JavaScript, the Good Parts av Douglas Crockford
 • jQuery Cookbook av jQuery Community Experts
 • Even Faster Web Sites av Steve Sounders
 • Professional JavaScript for Web Developers 2nd edition av Nicholas C. Zakas

och sedan tidigare finns även:

 • Javascript The Definitive Guide av David Flanagan
 • Pro Javascript Design Patterns avRoss Harmes och Dustin Diaz
 • Pro Javascript Techniques av John Resig
 • med flera

som säkerligen kan komma till användning. (jag vill även efterlysa min bok “ppk on Javascript” som jag tror att jag lånat ut till någon student). Dessutom har David gjort ett gediget arbete med att leta upp webbreferenser och föreläsningar som det ska bli ett nöje att ta del av. Jag hoppas även kunna gräva fram lite passande vetenskapliga artiklar inom området.

Applikationen

Under åtta års tid har jag sporadiskt arbetat på den utbildningsplattform som huvudsakligen används inom undervisningen vid våra IT-utbildningar och något som saknas på detta system är ett bra administrationsgränssnitt. Min tanke är därför att skapa en smidig och utbyggbart administrationsfunktion för detta system. Fördelen här är att jag kan kräva att lärare som administrerar sina kurser har JavaScript aktiverat, något som jag inte vill kräva på studentsidorna. Omfattningen kommer jag försöka hålla tillbaka då min tid kommer att vara begränsad på grund utav att jag har mycket undervisning denna period.

Kommentarer

 1. clayton skriver:

  .

  ñïñ!!…

 2. Wesley skriver:

  .

  good info!…

 3. Marshall skriver:

  .

  ñïñ….

Kommentera