Förändrat programutbud

I förra veckan presenterade jag och Jacob hur det datavetenskapliga programutbudet kommer att se ut hos oss 2015 och hur webbprogrammerarprogrammet påverkas av detta.