Blivande IT-tekniker?

Detta är en sajt för och av studenter och lärare vid IT-teknikerprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller titta runt på sajten.

De senaste inläggen

Nollintag av IT-tekniker HT14

Fakulteten har besluta att vi inte kommer att starta IT-teknikerprogrammet hösten 2014.
Detta på grund av att vi under en längre tid har haft lärarbrist och vi inte lyckats rekrytera ny personal till programmet.

IT-teknikerprogrammet kommer att omarbetas och startar igen hösten 2015 med ny kraft.

Beslutet kommer inte att påverka nuvarande studenter som kommer att kunna gå klart programmet.

Informationsdag för gymnasieelever i Växjö

Jag (Marcus Wilhelmsson), Jacob Lindehoff (programansvarig) och Emil Carlsson (amanuens) har varit i Växjö för att informera om programmet för gymnasieelever som förhoppningsvis ska söka in till universitetsstudier efter att de gått ut gymnasiet. Det informerades allmänt om programmet samt att jag höll en kortare dragning kring IT-tekniker och vart vi till att programmet ska peka i framtiden. Då vi för tillfället håller på med en omarbetning av programmets struktur och innehåll med fokus på framtidens IT-teknikerbehov höll jag en presentation om ett koncept som kallas DevOps.

DevOps innebär ett tätare och mer utpräglat samarbete mellan tekniker, utvecklare men även övriga delar av organisationen. Detta för att alla ska jobba mot samma mål för förstå varandra bättre. Samarbete främjar framgång och framtidens IT-tekniker måste fungera som “spindeln i nätet” för att kunna sy samman alla typer av resurser som används. Detta innefattar både interna resurser i form av servrar, nätverk och liknande, men även t.ex. externa molntjänster som organistationen utnyttjar i sin verksamhet.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU