Kurser som inte längre ges eller fått ändrade kurswebbplatser hittar du i kursarkivet. Du kan även hitta tidigare kursmaterial på kurshemsidor som använder coursepress genom att, från startsidan på respektive kurshemsida, ta bort “/” och ersätta med bindestreck plus aktuell vårtermin eller hösttermin och sedan året du är intresserad av. Till exempel: För att se kurshemsidan för ämnesintroduktion höstterminen 14 använder du följande adress: https://coursepress.lnu.se/kurs/amnesintroduktion-till-interaktionsdesign-ht14/

De senaste inläggen

Extrajobb som mentor?

Studerandeavdelningen söker nu mentorer bland våra studenter. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter som har en funktionsnedsättning, i första hand till studenter med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I början av HT17 erbjuds mentorerna en kortare utbildning och paras sedan ihop med de studenter som har påtalat ett behov till oss samordnare.

Mentorerna ska i första hand hjälpa studiekamraten att planera och strukturera studiesituationen. Det handlar om ett par timmars arbete per vecka och för detta avlönas självklart mentorerna. Mentorskapet kan vara ett sätt att skaffa sig värdefulla erfarenheter i ett kommande yrkesliv.

Studenter som är intresserade av att jobba extra som mentorer, är välkomna att kontakta någon av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning via funksam@lnu.se.

Flyer Mentor A5 2017 webb

Protokoll Programråd

Nu finns protokollet från senaste programrådet tillgängligt till vänster.

Morgan

Jobba som telefonambassadör?

Vill du ha ett roligt och flexibelt sommarjobb 17- 28 juli?

Under sommaren brukar de nyantagna studenterna bli uppringda av er – våra nuvarande studenter. Syftet är att få fler att tacka ja till sin plats hos oss genom att etablera en första kontakt med Linnéuniversitetet och att svara på frågor som de nyantagna har om universitetet, programmet och studentlivet. I år sker samtalen 17-28 juli. Du får valfritt välja de tider du vill ringa samtalen därför går arbetet med fördel att kombinera med annat sommarjobb. Arbetet sker på valfri plats och du får ersättning för samtalens kostnad. Som telefonambassadör representerar du Linnéuniversitetet och kommer att bli arvoderad för din arbetsinsats.

Kontakta mig, Morgan Rydbrink, för anmälan av intresse senast måndag 29:e maj.

Morgan

Linnébarometern

Jag vill kort påminna, och be de av er som fått Linnébarometern att fylla i denna. Då jag inte vet vilka av er som fått denna så skickar jag detta till samtliga. Att ni fyller i denna är viktigt för vårt kvalitetsarbete.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU