Kurser som inte längre ges eller fått ändrade kurswebbplatser hittar du i kursarkivet. Du kan även hitta tidigare kursmaterial på kurshemsidor som använder coursepress genom att, från startsidan på respektive kurshemsida, ta bort “/” och ersätta med bindestreck plus aktuell vårtermin eller hösttermin och sedan året du är intresserad av. Till exempel: För att se kurshemsidan för ämnesintroduktion höstterminen 14 använder du följande adress: https://coursepress.lnu.se/kurs/amnesintroduktion-till-interaktionsdesign-ht14/

De senaste inläggen

Föreningen DataTjej

Just nu söker den nationella tjejföreningen DataTjej drivna och engagerade IT/Data studerande kvinnor i Växjö!

Vill du vara med och driva DataTjej, få unika företagskontakter och det bästa CV:et?

DataTjej är en nationell organisation som ordnar event i många olika städer över hela året och därför behöver vi lokala representanter på plats i varje stad. Som lokalt ansvariga ordnar du event både för bara medlemmar och i samarbete med företag under hela året. Som lokalt näringslivsansvarig ansvarar du för att knyta värdefulla kontakter med företag för att hitta nya samarbetsmöjligheter. Om du sitter som lokalt näringslivsansvarig i ett helt år får du en garanterad plats till konferensen 2018 om du är student!

Vi tar emot ansökningar till och med den 10:e september. Sök här: http://datatjej.se/2017/08/24/vill-du-engagera-dig-i-datatjej/

För mer information och frågor kontakta: Astrid Hettinger ordforande@datatjej.se

Extrajobb som mentor?

Studerandeavdelningen söker nu mentorer bland våra studenter. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter som har en funktionsnedsättning, i första hand till studenter med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I början av HT17 erbjuds mentorerna en kortare utbildning och paras sedan ihop med de studenter som har påtalat ett behov till oss samordnare.

Mentorerna ska i första hand hjälpa studiekamraten att planera och strukturera studiesituationen. Det handlar om ett par timmars arbete per vecka och för detta avlönas självklart mentorerna. Mentorskapet kan vara ett sätt att skaffa sig värdefulla erfarenheter i ett kommande yrkesliv.

Studenter som är intresserade av att jobba extra som mentorer, är välkomna att kontakta någon av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning via funksam@lnu.se.

Flyer Mentor A5 2017 webb

Protokoll Programråd

Nu finns protokollet från senaste programrådet tillgängligt till vänster.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU