Kurser som inte längre ges eller fått ändrade kurswebbplatser hittar du i kursarkivet. Du kan även hitta tidigare kursmaterial på kurshemsidor som använder coursepress genom att, från startsidan på respektive kurshemsida, ta bort “/” och ersätta med bindestreck plus aktuell vårtermin eller hösttermin och sedan året du är intresserad av. Till exempel: För att se kurshemsidan för ämnesintroduktion höstterminen 14 använder du följande adress: https://coursepress.lnu.se/kurs/amnesintroduktion-till-interaktionsdesign-ht14/

De senaste inläggen

Programråd Protokoll

Under gårdagen genomfördes ett programråd. Protokoll för detta finns under “Programråd” till vänster.

Morgan

Programråd

Som de flesta av er säkert vet har vi något vi kallar för programråd. Vid två tillfällen per år samlas jag och klassrepresentanter och diskuterar kurserna som varit, både vad som varit bra och vad som kan förbättras. Varje tillfälle brukar ta ungefär en timme i anspråk. Detta fungerar som ett viktigt komplement till de kursvärderingar som ni genomför i samband med varje kurs. Inför varje tillfälle kan ni som studenter skicka in frågor som ni anser skall tas upp vid dessa till era klassrepresentanter. Ni hittar vilka dessa är på programportalen, https://coursepress.lnu.se/program/interaktionsdesigner/programrad/.

Nästa tillfälle för programråd är onsdagen den 15:e november klockan 1000. Dagordning för detta går ut en vecka innan till klassrepresentanterna. Campusstudenter kommer vill mitt kontor och distansstudenter finns tillgängliga via skype.

För att få till bra programråd behövs förstås också klassrepresentanter. I dag saknas klassrepresentanter för följande:

  • Andra året Campus
  • Första året Distans
  • Första året Campus

De av er som är intresserade av att axla denna roll och hjälpa till med utvecklingen av programmet är självklart mer än välkomna att höra av sig till mig!

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU