Informationspass valfria kurser

Inspelningen från detta finns nu tillgängligt under “Valfria kurser FAQ” till vänster.

Morgan