Mentorsverksamhet

Studerandeavdelningen söker nu mentorer bland våra studenter. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter som har en funktionsnedsättning, i första hand till studenter med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I början av VT17 erbjuds mentorerna en kortare utbildning och paras sedan ihop med de studenter som har påtalat ett behov till oss samordnare.

Mentorerna ska i första hand hjälpa studiekamraten att planera och strukturera studiesituationen. Det handlar om ett par timmars arbete per vecka och för detta avlönas självklart mentorerna. Mentorskapet kan vara ett sätt att skaffa sig värdefulla erfarenheter i ett kommande yrkesliv.

Studenter som är intresserade av att jobba extra som mentorer, är välkomna att kontakta någon av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning via funksam@lnu.se.

Flyer Mentor A5 2017 webb

Morgan