Examination

På fredag är det dags för examination i kursen. För att delta i examinationen behöver du göra följande senast 2018-03-14, 12:00:
* Gör en release av din mjukvara i ditt av oss tilldelade examinations-repositorie på kursens Github-organisation.

Vi kommer efter detta skicka ut information om examinationstid på mail till dig.

Det är viktigt att allt är på plats senast deadline. Detta inkluderar din dokumentation.