Meddela kursledningen ditt användarnamn på GitHub

Genom att följa ett par av guiderna från kursen Grundläggande programmering (1DV021) skapar och meddelar du kursledningen ditt GitHub-användarnamn. Det behöver vi för att kunna skapa resurser, i organisationen 1DV612 på GitHub, du behöver under kursen.