Oral hearing

I slutet av denna kurs sker ett muntligt förhör på den teori kursen har tagit upp. Det innebär frågor kring lektioner och dess tillhörande resurser samt de läshänvisningar i boken som förekommit.

Varje student ha möjlighet att boka ett 45 minuters enskilt examinationspass där examinatorn kommer ställa ett antal frågor. Se nedan för detta.

Examination och betygsättning

Examinatorn betygsätter sedan studentens teoretiska kunskap och förståelse för ämnet enligt skalan A-F enligt följande:

A – Excellent, Studenten har mycket god kunskap om de frågor som tas upp och kan också föra resonemang kring dessa där det även påvisas att studenten tillgodosett sig egen kunskap och satt det i relation till kursens mål.
C – Studenten har god kunskap om de frågor som tas upp och kan också föra visst resonemang kring dessa
E – Studenten har kunskap om de frågor som tas upp
Fx – Underkänd med möjlighet till komplettering, Studenten har viss kunskap men brister på vissa ämnen och får komplettera med en skrivuppgift
F – Underkänd, Studenten har bristande kunskap om teorin och får göra en ny muntlig examination

Snabb och förenklad jämförelse med betygssystemet U, 3, 4, 5

A = 5+
B = 5
C = 4
D = 3/3+
E = 3-
F = U

Tidsbokning

Tidsbokningen är nu stängd

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU