Schemauppdateringar

Hej!

Ett antal ändringar i schemat är på gång (men på grund av sjukdomar i administrationen kan det dröja något innan schemat uppdateras).

Föreläsningen på måndag kommer att ersättas med en VLOG + tidigare inspelning. Ingen gästföreläsning torsdag v.9 utan istället är gästföreläsningar bokade enligt:

  • V10: Torsdag 7/3, 13.15: Mattias Johansson, Kalmar kommun
  • V11: Torsdag 14/3, 13.15: Marthin Freij, Södra

Det är viktigt att campusstudenter försöker vara med på plats på gästföreläsningarna i så stor utsträckning som möjligt.