Andra uppropet!

Det är dags att registrera sig på andra uppropet för att visa att ni är aktiva på kursen. Gör detta snarast via:

https://coursepress.lnu.se/kurs/the-web-as-an-application-platform/andra-uppropet/