Preliminary planing (deadlines)

Week To do
w36
 • Lecture 00 – Course Introduction
 • Lecture 01 - Recap of 1DV031
 • Go through the Study Material
 • Start working on Seminar
w37
 • Lecture 02 - Virtualization
 • Work with Seminar
w38
 • Lecture 03 - Service Models and Cloud Computing
 • Work with Examination 1 report
 • September 20-21 – Deadline Seminar
w39
 • Work with Examination 1 report
 • 08:00 September 27 - Deadline Examination 1 Report
 • 23:59 September 30 - Deadline hand in peer-review
w40
 • Lecture 04 - Docker I
 • Exercise 01
 • Exercise 02
 • Supervision
w41
 • Lecture 05 - Docker II
 • Exercise 03
 • Exercise 04
 • Supervision
w42
 • Lecture 06 - Docker III)
 • Exercise 05
 • Working on Examination 2 Assignment
 • Supervision
w43
 • Working on Examination 2 Assignment
 • Supervision
w44
 • Working on Examination 2 Assignment
 • Supervision
 • November 01 – Deadline Examination 2

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU