Lectures

Lecture 04 - Docker I

 • Containers
  • History
  • Containers core concepts
  • From a software perspective
 • Docker
  • What is docker
  • Characteristics
  • Basic concepts
 • Practical
  • How to install
  • Dockerfile
  • Docker-compose

Resources

Lecture 05 - Docker Compose

 • Docker demo
 • Docker Compose
 • Container Orchestration

Resources

Guest Lecture - Monitoring

Lecture - Monitoring

 • Overview
 • Core concepts
 • Tools

Presentations

OBS Detta är en inspelning från förra året och var då kopplade till en annan kurser. Det som diskuteras kring kursen i föreläsningen rör alltså inte 1DV032


Lecture - Kubernetes

 • Container Orchestration
 • Kubernetes
 • Kubernetes demo

Presentations

Lecture - Patterns for scaling

 • Applications architecture
  • Web-based viewpoint
 • Scaling patterns
  • load balancers
  • cache

Presentations

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU