Rest-examination, muntlig examination

Jag har nu lagt ut möjlighet att boka examinationstid.
Följande gäller för er som inte lämnat in rapporten ännu. Sista deadline är fredagen 1/11, 12:00. Denna inlämning skickas direkt till john.haggerud.LNU@analys.urkund.se (ingen feedback via peer-review)