Status i kursen

Här kommer en liten uppdatering om läget i kursen!

Jag har publicerat en föreläsning om monitorering som ni kan titta på och läsa det rekommenderade kapitlet i boken. Det kommer vara den sista delen i kursen.

Förhoppningsvis jobbar ni på med projektuppgiften med part 1. Till den andra delen kommer vi ju jobba med Kubernetes och jag har skapat konton till er på cscloud, med var sitt Kubernetes kluster och diverse uppgifter för dessa. Jag har förhoppningen att under de kommande dagarna spela in och publicera några demofilmer kring detta. Jag har tänkt mig filmer hur man publicerar containrar på klustret, hur man skapar ett eget “image repository” samt någon ytterligare film.

Torsdag 31/10 och fredag 1/11 är det planerat muntlig examination på kursen. Det muntliga förhöret kommer behandla de föreläsningar och läsanvisningar till kurslitteraturen som getts i kursen med fokus på kursmålen 2-6 i kursplanen. Jag kommer återkomma med möjlighet att boka examinationstid senare.