Treveckorsregistering och seminariegrupper

Vi är skyldiga att klargöra hur många aktiva studenter vi har på varje kurs. Anses man ej vara aktiv på kursen kommer man avregistreras på kursen.

Genom att deltaga på seminariet så visar du är aktiv student på kursen. Kommer du ej deltaga men ändå vill stå kvar som aktiv på denna kurs meddelar du mig detta via e-post innan onsdag.

Jag har också delat upp distansstudenterna i grupper. Du hittar indelningen och de tider ni har under själva seminarieuppgiften.