Restexamination

Vi kommer hålla en rest-examination (den muntliga delen) förmiddagen torsdag 20/12. Vill du anmäla dig för muntlig examination skickar du ett mail till 1dv032@lnu.se och meddelar detta senaste tisdag 18/12 12:00. Den praktiska delen redovisas genom att skicka in till samma adress.