Framskjuten deadline för Examination 2

Vi har valt att skjuta fram deadlinen för examinationsuppgifter till måndagen den 5:e november kl. 08:00.
Den muntliga examination kommer fortfarande att äga rum den 1:e november.