Inställd föreläsning

Vi måste tyvärr flytta dagens föreläsning på grund av diverse tekniska problem.
Föreläsningen kommer att hållas på tisdag kl. 13.15 och tisdagens föreläsning kommer att flyttas till torsdag eftermiddag.
Hälsningar
Kursledningen