Den muntliga examinationen

Som det framgår av examinationsbeskrivningen kommer det som vanligt finnas en muntlig del (“First part will be a theoretical examination with questions related to the course material in this course.”). Här nedan följer en lista med de delar vi kan ställa frågor om:

Redovisningen av de praktiska uppgifterna redovisas enklast genom att studenten delar skärm och visar de uppfyllda kraven. Enklast görs detta genom Slack, se dock till att ladda ner desktop-applikationen för Slack så att man enklare kan köra skärmdelning.