Oral exam

Tisdagen den 4/6 och onsdagen den 5/6 sker den muntliga examinationen i kursen. Examinationen består främst av teoretiska frågor kring det material som presenterats under del två (se specificerad lista nedan) samt även kunna svara på några frågor kring den praktiska uppgiften. För campusstudenter sker examinationen på mitt kontor (jag hämtar upp er utanför SPIIKS kontor). För distansstudenter som vanligt via Slack.

Följande delar av materialet kan det komma frågor ifrån:

Hardware to Software
Förläsningen samt artiklen under rubriken “reading”

Linux
“Linux – an introduction” – Video + slides
“The shell” – The text document
“Package managers” – Video
“User persmissions, groups…” – Article + video
“Intro to bash” – The three videos

DNS
Lecture + first article (Lindberg)

Web Servers
Lecture + slides

Basic Security
Lecture + slides

OBS!

Det är nu för sent att anmäla sig till examinationstid! Byter du tid eller avanmäler dig från din tid var noga med att meddela kursledningen!

Note!

To be able to register a time slot you need to be an authenticated course participant. You need to be logged in on coursepress.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU