Påminnelse: Molnavbrott vecka 26

Som tidigare informerats kommer molnet att flyttas under vecka 26. Det innebär att ni under större delen av denna vecka inte kan logga in på era konton.
Stäng gärna av era instanser innan flytten!
När allt förhoppningsvis är uppe igen kommer era skapade instanser vara avstängda så ni får starta igång dem igen.

Detta gäller endast studenter som inte klarat examination 2, övriga har jag rensat bort.