Peer-instruction 11/4

På morgondagens peer-instruction kommer vi fokusera på teorin kring den första delen med naturlig tonvikt på TCP/IP-stacken och dess protokoll. Vi kommer köra ett tiotal frågor. Jag utgår från att alla varit med om hur en peer-instruction går till. Campusstudenter kommer till 13:15 i sal Ma412 och distansstudenter ser det på “Play 1 on YouTube” och använder discord för diskussioner.
Väl mött!