Andra uppropet

Då vi är tvungna att avregistrera inaktiva studenter har vi ett andra upprop. Du visar att du är aktiv på kursen genom att anmäla dig via:
https://coursepress.lnu.se/kurs/systemadministrationi/second-appeal/

De som inte anmäler sig anses som inaktiva och avregistreras därmed från kursen