Restexamination 30/8

Vi kommer genomföra en restexamination för alla kursmoment torsdagen den 30/8. Ni anmäler senast 26/8!
Anmäl dig för examination genom att skicka ett mail till 1dv031@lnu.se med följande information:
Vilken/vilka uppgifter du vill examinera
Om du vill examineras på campus Kalmar eller på distans
Ditt användarnamn

Du kommer att få information om examinationstid på vändande mail (när sista anmälningsdag passerats).

/Kursledningen