Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV433

Strukturerad programmering med C++

I denna grundkurs lär du dig skapa console-baserade datorprogram på ett procedurorienterat sätt med programspråket C++. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till detta. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Halvtid! :)

Nu är vi på “andra halvan” av kursarbetet och steg 4 har startat upp med lite nya koncept och fördjupade studier kring funktions-hantering. Eftersom funktioner redan introducerats i mindre skala under kursen, så är detta förhoppningsvis inga större nyheter – denna gång ger temat bara fördjupade kunskaper i ämnet. Steg 4 spänner över 2 veckor, med deadline på söndag 17/12, så du bör denna gång ha relativt god tid för instudering och att lösa programmeringsuppgifterna i lugn och ro!

Behöver du hjälp?

Jag förstår att steg 3 för många kan vara en stor utmaning, men kämpa på! Denna tid är ju även intensiv med övriga aktiviteter som tar plats – andra kurser, jobb, familj och julklappsköp…  :/ Om det nu kan trösta dig, så är denna ”uppförsbacke” i kursen den svåraste delen, resterande kurssteg brukar vanligtvis uppfattas som lättare. Jag hoppas i alla fall att kursarbetet flyter på utan större problem – i annat fall väntar du väl inte med att fråga om hjälp på handledningspassen som erbjuds online? Idag finns jag som vanligt på plats i “Connect”-rummet mellan 15:00-17:00 om du vill ha hjälp att lösa några programmeringsknutar! :)

Jag påminner också om stegtest 3 som närmar sig. Det är öppet under kommande söndag/måndag den 3-4/12. Uppmärksamma också att detta test omfattar både del A och B, men frågorna är som vanligt 16 st.

Försenad pga. sjukdom

Då jag haft en omgång av influensa under veckan, har jag inte haft möjlighet att lägga den tid som behövts för rättningsarbetet. Därav har andra stegets labbsvar blivit försenade, vilket jag ber om ursäkt för. Jag gör mitt bästa för att komma ifatt under nästa vecka, och om någon därefter inte fått återkoppling från mig, får ni detta i samband med att steg 3 rättas!

Om Steg 3 – några förtydliganden

Kurssteg nr 3 är förmodligen den mest intensiva delen av kursen, på grund av de många nya koncept som införs. En del studenter beskriver tidsmarginalerna som pressade – många uppgifter ska redovisas på kort tid, framförallt i detta nya steg 3. Att kursens ‘deadlines’ är så komprimerade beror på att vi (så långt möjligt!) försökt undvika inlämningskrav under under julhelgerna. På gott och ont är det ju mycket annat som upptar vår tid då …  ;)

Jag vill därmed uppmärksamma dig på att steg 3A och Steg 3B har en sänkt mängd uppgifter som ska inlämnas. För varje del ska vanligtvis 6 labbpoäng redovisas, men i aktuellt steg är detta ändrat till 4 labbpoäng vardera (vilket innebär 8 labbpoäng totalt för del A+B ihop). För er som ändå ser möjlighet att klara 6-poängssgränsen betraktas detta som en bonus när slutlig kursbedömning sker!

Rutinerna skiljer sig denna gång lite från övriga steg, så för att undvika missförstånd vill jag förtydliga några punkter:

  1. Steg 3 pågår i 2 veckor samt har deadline söndag  den 3/12.
  2. För att förenkla och logiskt strukturera instuderingen är steget uppdelat på två delar A och B.
  3. Laborationsuppgifter (4 labbpoäng) görs för respektive del A och B, men samma deadline gäller. Detta innebär att du redovisar sammanlagt 8 labbpoäng senast den 3/12. Tänk på att planera din studietid väl, så att du får tillräckligt med tid för båda delar.  Avsnitt B, som introducerar “Pekare”, brukar betraktas som något svårare, varför du bör se till att ha gott om tid för detta.
  4. Observera att stegtest 3 gäller för båda delarna A och B. Med andra ord sker bara ETT prov på detta steg.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU