Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV433

Strukturerad programmering med C++

I denna grundkurs lär du dig skapa console-baserade datorprogram på ett procedurorienterat sätt med programspråket C++. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till detta. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Kursstart måndag den 30 oktober 2016

Hej och välkommen till kurshemsidan och denna kursblogg!

I september fick alla som antagits till denna kurs ett välkomstbrev (se även högermenyns länk till detta brev). Som du kan läsa däri, behöver några viktiga saker göras innan du kan påbörja kursen. Innan du börjar så har du framförallt tagit det viktigaste steget och hämtat ut ditt studentkonto – följ bara instruktionerna på länken ovan! Nästa steg är att registrera dig på kursen, vilket är förutsättningen för att få full åtkomst till funktioner och material på denna sida. (Funktionen för självregistrering är numera öppen sedan höstterminens start.)

I mitt personliga välkomstbrev har du fått veta några mer specifika detaljer om kursinnehåll och -upplägg. Den första kursinformationen bör du nu komplettera med en rundtur här på hemsidan. Börja med att läsa “paket”-informationen Om kursen. I vänstermenyns Kursplan ses de förväntade studieresultat, som i mer detaljerad form beskrivs i inledningen till varje Steg 1-6. Examination av respektive kurssteg sker genom teoretiska stegtest vid varje slutpunkt samt ett avslutande översiktsprov enligt kursens Studieplan. Kursens praktiska tillämpningar examineras genom redovisning av laborationsuppgifter vid samma tidpunkter. Läs mer om krav och kriterier som gäller för dina examinationsuppgifter på sidorna Laborationsanvisningar samt Om examination!

Besök framförallt kursens Diskussionsgrupp i Slack (se vänstermenyn) så kan du passa på att ställa frågor om du undrar över något! Där kan du ställa in om du vill få push-notifikationer i mobilen när nyhetsinlägg postas i kursbloggen eller inlägg görs i gruppen. En intressant nyhet fr.o.m. i höst är att vi numera även kommer att kunna hålla våra handledningssessioner i detta forum , dvs. dela skärm och röstkommunikation (enskilt eller i grupp enligt önskemål). Dina förutsättningar för att lyckas bra i kursen är därmed mycket goda, så missa inte dessa möjligheter att ge eller få support via lärare eller övriga kursdeltagare i Slack! På vänstermenyns Kontakt-sida kan du läsa hur du enkelt skapar ditt Slack-konto, eller på vilka andra sätt du kommunicerar med oss och får den support du behöver under kursen. På övriga menyval hittar du annan viktig kursinformation eller förberedelser som du behöver göra inför kursstart:

  • Kurslitteratur – innan du fått hem din lärobok så finns i kurswebbens Länkgalleri mycket referensmaterial att tillgå!
  • Programvaror – om du inte redan har en, är det viktigt att du så snabbt som möjligt skaffar en C++ kompilator. Se info i välkomstbrevet men även vänstermenyns Programvaror!
  • Studieplan – med steg-beskrivningar och viktiga tider för examination/deadlines, hjälper dig att planera kursarbetet. (2017-10-12: Studieplanen uppdaterad för HT17!)

Detaljerat kursinnehåll kan du hitta under respektive kurssteg i vänstermenyn. Uppmärksamma dock att kurswebben är föremål för uppdatering och justeringar under tiden fram till kursstart, varför viss information ännu kan vara inaktuell. Tips! Lägg in ett bokmärke (eller motsvarande) till kurshemsidan nu direkt, så blir det enklare att återvända hit.

Välkommen åter till kursstart! /Anne

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU