Anmälan till förnyad examination

Inte godkänd på examinationsuppgift 2 och/eller examinationsuppgift 3?

Du går in via https://lnu.se/student för att anmäla dig till förnyad examination av examinationsuppgift 2 och 3. Du måste ha anmält dig senast tisdagen den 31 mars för att tilldelas en tid för examination på distans. Under onsdagen den 1 april kommer du att meddelas vilken tid du tilldelats. Den muntliga examinationen på distans sker via Slack under torsdagen den 2 april.