Restexamination 28/8

Vi kommer genomföra en restexamination efter sommaren. Det blir tisdagen den 28/8.

Ni anmäler senast 23/8 

Anmäl dig för examination genom att skicka ett mail till 1dv023@lnu.se med följande information:

  • Vilken/vilka uppgifter du vill examinera
  • Om du vill examineras på campus Kalmar eller på distans
  • Ditt användarnamn

Du kommer att få information om examinationstid på vändande mail (när sista anmälningsdag passerats).

/Kursledningen