Tid för nästa veckas redovisningar

Nu finns dessa publicerade till vänster under “Projektredovisning och examination”.

Morgan