Kursen Projektarbete med vetenskapsteori vid Linnéuniversitetet

Kursen Projektarbete med vetenskapsteori 2IK400 är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesign 180 hp vid Linnéuniversitetet. Kursen ges både på campus samt distans och är en obligatorisk kurs för samtliga tredjeårsstudenter vid programmet. Kursen består av två delar, vetenskapsteori samt en skarp fallstudie mot utvalda företag. Målet med kursen är dels att studenterna skall få praktiskt applicera de kunskaper som de fått hittills under programmets gång, men även att förbereda dem inför de kommande examensarbetet. Slutresultatet av kursen är ett praktiskt arbete samt motsvarande en uppsats på kandidatnivå. Efter kursens slut skall studenten dels fått praktisera sina färdigheter samt vara på det klara med vad som krävs inför genomförandet av examensarbetet. Kursen genomförs i stort i mindre grupper även om individuella delar ingår.

Kursen består av två delar:

  1. Vetenskapsteori: I denna del ingår föreläsningar med tillhörande uppgifter kring vetenskapsteori, vetenskapsmetodik, att skriva forskningsrapport, litteratursökning samt presentation och opponering
  2. Fallstudie: Under hela kursens gång genomförs en skarp fallstudie mot företag. De teoretiska delar som ingår i vetenskapsteorin sätts här på prov där stor vikt läggs vid teoriförankring samt kritiskt tänkande kring de färdigheter och metoder som används.

De senaste inläggen

Redovisning och examination

Nu finns information kring detta utlagt till vänster.

Morgan

Inställd föreläsning

Dagens föreläsning är tyvärr inställd på grund av influensa. Päivi kommer att spela in denna om några dagar och denna kommer förstås sedan att finnas tillgänglig på kursens webbplats.

Morgan

Veckans föreläsning

Som ni säkert noterat är det ingen föreläsning denna vecka. Det kan dock vara en god idé att titta på inspelningen som finns till vänster kring universitetsbibliotekets resurser för att fräscha upp era kunskaper.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU