Kursen Projektarbete med vetenskapsteori (VT16) vid Linnéuniversitetet

Kursen Projektarbete med vetenskapsteori 2IK400 är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesign 180 hp vid Linnéuniversitetet. Kursen ges både på campus samt distans och är en obligatorisk kurs för samtliga tredjeårsstudenter vid programmet. Kursen består av två delar, vetenskapsteori samt en skarp fallstudie mot utvalda företag. Målet med kursen är dels att studenterna skall få praktiskt applicera de kunskaper som de fått hittills under programmets gång, men även att förbereda dem inför de kommande examensarbetet. Slutresultatet av kursen är ett praktiskt arbete samt motsvarande en uppsats på kandidatnivå. Efter kursens slut skall studenten dels fått praktisera sina färdigheter samt vara på det klara med vad som krävs inför genomförandet av examensarbetet. Kursen genomförs i stort i mindre grupper även om individuella delar ingår.

Kursen består av två delar:

  1. Vetenskapsteori: I denna del ingår föreläsningar med tillhörande uppgifter kring vetenskapsteori, vetenskapsmetodik, att skriva forskningsrapport, litteratursökning samt presentation och opponering
  2. Fallstudie: Under hela kursens gång genomförs en skarp fallstudie mot företag. De teoretiska delar som ingår i vetenskapsteorin sätts här på prov där stor vikt läggs vid teoriförankring samt kritiskt tänkande kring de färdigheter och metoder som används.

De senaste inläggen

Tid för nästa veckas redovisningar

Nu finns dessa publicerade till vänster under “Projektredovisning och examination”.

Morgan

Tider för handledning

Nu är bokningsfunktionen nollställd för denna vecka. Ber om ursäkt för att detta inte gjordes redan igår.

Morgan

Handledning 1/3

Hej!

OBS! Detta gäller främst för campusstudenter och de som bokat handledning. Då jag blivit sjuk så måste jag tyvärr genomföra handledningarna på distans imorgon. Morgan har handledningar i en annan kurs så den här gången kunde vi inte lösa det på annat vis. Kommer även skicka ut mail om detta. Om ni inte redan har mig på Skype så lägg till mig där: sussisaksson

Ber om ursäkt för den sena förändringen! /Susanne

Handledning

Nu är bokning av handledning nollställd för denna vecka.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU