Föreläsning 7…

…som inte kunde genomföras på grund av tekniska problem (igen, sorry för det), ersätts med en inspelning från förra året.